ตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จัดการเชื้อเพลิง ต้องรู้ และทำอะไร?

 ชาวบ้านตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับท… Continue reading ตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จัดการเชื้อเพลิง ต้องรู้ และทำอะไร?

สนทนาไต่ถามสถานการณ์ฝุ่นควันไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บัณรส บัวคลี่ สภาลมหายใจเชียงใหม่ สนทนาไต่ถามสถานการณ์ฝ… Continue reading สนทนาไต่ถามสถานการณ์ฝุ่นควันไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วิเคราะห์ควันนรกแม่สาย ข้ามแดน 100% ครม.ยังเงียบแม้เข้าอตร.ระดับ4 ตามวาระแห่งชาติเช้า

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ค่าฝุ่นละออง pm2.5 ของกรมควบคุมมล… Continue reading วิเคราะห์ควันนรกแม่สาย ข้ามแดน 100% ครม.ยังเงียบแม้เข้าอตร.ระดับ4 ตามวาระแห่งชาติเช้า

แพร่จับมือร่วมสร้างอากาศสะอาดภาคเหนือ

6 เมษายน 2564 ณ ร้านอาหาร ร่มไม้ใหญ่ เรสเตอรองท์ จังหวั… Continue reading แพร่จับมือร่วมสร้างอากาศสะอาดภาคเหนือ

🔴Live – ท่านอุทธรณ์แล้ว พี่จะสู้มั้ย

บัณรส บัวคลี่ ชวน ภูมิ วชร เจริญผลิตผล ผู้ยื่นฟ้องคดีปร… Continue reading 🔴Live – ท่านอุทธรณ์แล้ว พี่จะสู้มั้ย

เมื่อคนเมืองแพร่ ลุกขึ้นมาถามหาอากาศสะอาด

ชมรมอากาศดีที่เมืองแพร่ หารือการจัดการมลพิษฝุ่นละลอง PM… Continue reading เมื่อคนเมืองแพร่ ลุกขึ้นมาถามหาอากาศสะอาด

รวมพลังคนแพร่แก้ฝุ่นควันเพื่อลมหายใจ

สถานการณ์ฝุ่นควันที่เกินค่ามาตราฐานต่อเนื่องหลายสัปดาห์… Continue reading รวมพลังคนแพร่แก้ฝุ่นควันเพื่อลมหายใจ

รวมพลังแม่ฮ่องสอนชนะฝุ่นควันภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสมาคมชมร… Continue reading รวมพลังแม่ฮ่องสอนชนะฝุ่นควันภาคเหนือ

สรุปย่อ คดีประวัติศาสตร์มลพิษภาคเหนือ

ชาวหางดง ฟ้องชนะ คก.สวล.แห่งชาติ ไม่เอาจริงแก้มลพิษฝุ่น… Continue reading สรุปย่อ คดีประวัติศาสตร์มลพิษภาคเหนือ