จัดการเชื้อเพลิงสบเตี๊ยะใต้(WEB)
จัดการเชื้อเพลิงสบเตี๊ยะใต้(WEB)

ตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จัดการเชื้อเพลิง ต้องรู้ และทำอะไร?

 ชาวบ้านตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับท้องถิ่น และฝ่ายปกครอง บริหารจัดการเชื้อเพลิง ตามหลักวิชาการ เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าที่อยู่ติดกับชุมชนให้ลดน้อยลง ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดทำแผนชุมชน ผ่านการรับฟังเสียงสะท้อน และความต้องการ มีการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นฯ และได้รับอนุญาตจากทางศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงในวันเวลาที่กำหนด

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →