รวมพลังคนแพร่แก้ฝุ่นควันเพื่อลมหายใจ

สถานการณ์ฝุ่นควันที่เกินค่ามาตราฐานต่อเนื่องหลายสัปดาห์ที่จังหวัดแพร่ วันนี้ภาคประชาชนได้ร่วมกันจัดเวทีระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหา ในเวทีคนแป้อู้กั๋น แก้ฝุ่นควันเพื่อลมหายใจ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองแพร่จำกัด

.

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ซึ่งมีตัวแทนจาก 8 อำเภอในจังหวัดแพร่เข้าร่วมโดยแบ่งกลุ่มย่อยสะท้อนปัญหา 4 ประเด็น 1. ท่านมองเห็นอะไร รู้สึกอย่างไรต่อภาพและเพลง2. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนอย่างไร3. ท่านจะทำอย่างไรให้ทรัพยากรไม้ ดิน น้ำ คงอยู่ไปนานๆ และใครควรมีส่วนร่วมบ้าง4. หากจะให้คนอื่นช่วยทำให้สิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ควรทำอย่างไร

.

– ชนินทร์ อุณหกะ ผู้ใหญ่บ้านป่าแดง ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ ได้กล่าว : การสร้างแกนนำขุนเข้มแข็ง ถ้าชาวบ้านมีความตระหนักรู้ทำความเข้าใจกับไฟป่า และผลกระทบกับไฟป่า สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังทำให้ชาวบ้านทำด้วยความรู้สึกรักทำด้วยใจ จะมีประสิทธิภาพมากกว่าทำตามคำสั่ง แล้วสร้างคนรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่คนหนุ่มหรือคนแก่ แต่เป็นคนที่เข้าใจสถานการณ์ฝุ่นควันในปัจจุบันและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา อยากแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ดึงคนเผามาเป็นพวก

.

– สุชาติ สมบูรณ์เถกิง ผู้ใหญ่บ้านน้ำพร้าว ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ได้กล่าว : ทางออกอยู่ที่ชุมชน เพราะบริบทชุมชนแต่ละชุมชนแตกต่างกันและพื้นที่ก็แตกต่างกัน อยากให้แต่ละพื้นที่ มีแผนชุนชม แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนการจัดการป่าชุมชน ควรจะเกิดจากระดมความคิดของคนในพื้นที่ เพราะชาวบ้านจะรู้ ถึงปัญหา ควรจะทำอย่างไร และสร้างแกนนำชุมชน ขับเคลื่อนร่วมกันในการจัดการแก้ปัญหาจัดการไฟป่า

.

– สามชาย พนมขวัญ แกนนำกลุ่มอากาศดีที่เมืองแพร่ ได้กล่าว : การรวมกันของคนจังหวัดแพร่ เข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์ และสะท้อนความต้องของพื้นที่ รวมเป็นประเด็นขึ้นมา ตั้งคณะกรรมการ ทำงานกันต่อไปแล้วร่วมมือกับภาคีเครือข่าย อบจ. และทำข้อเสนอต่อจังหวัดแพร่ ให้สนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่ ให้ชุมชมทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีขวัญกำลังมากขึ้น หลังจากนี้จะขับเคลื่อน จะร่วมเป็นภาคีในภาคเหนือ เรียกร้องให้รัฐบาลสนใจในเรื่องฝุ่นควันมากขึ้นและเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหา ให้มีการวางแผน ลดฝุ่นควันอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งภาคเหนือ รวมทั้งฝุ่นควันที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน ผลักดันให้เกิดเป็นข้อเสนอการพัฒนาจังหวัดที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน ก็จำเป็นจะต้องจับมือๆกับจังหวัดอื่นๆ ซึ่งจะเป็นพลังให้รัฐเปิดใจรับฟัง


#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →