สนทนาไต่ถามสถานการณ์ฝุ่นไฟแม่ฮ่องสอน(WEB)
สนทนาไต่ถามสถานการณ์ฝุ่นไฟแม่ฮ่องสอน(WEB)

สนทนาไต่ถามสถานการณ์ฝุ่นควันไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บัณรส บัวคลี่ สภาลมหายใจเชียงใหม่ สนทนาไต่ถามสถานการณ์ฝุ่นควันไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ อัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกอบจ.แม่ฮ่องสอน ณ สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →