สภาลมหายใจเชียงราย เตรียมผลักดัน “ขึ้นทะเบียนต้นไม้ที่มีคุณค่า รักษาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว”

ในการประชุมสภาลมหายใจเชียงราย ออนไลน์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมี ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานสภาลมหายใจเชียงราย นางเตือนใจ ดีเทศน์ ที่ปรึกษาฯ ตัวแทนแต่ละฝ่ายฯ ของสภาลมหายเชียงราย เข้าร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิอร สิริมงคงเลิศกุล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย หนึ่งในคณะทำงานฯ ด้านวิชาการ สภาลมหายใจเชียงราย เปิดเผยว่า หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจในการประชุมหารือ คือการเตรียมผลักดัน การขึ้นทะเบียนต้นไม้ที่มีคุณค่า เพื่อรักษาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง โดยมีแนวคิดที่ว่า หลายครั้ง ต้นไม้ คือหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ต้องดูแล เมื่ออนุรักษ์ต้นไม้ ต้นไม้ก็จะช่วยเก็บกักฝุ่น เบื้องต้นทางสภาลมหายใจเชียงราย ได้ประสานขอความร่วมมือจาก กลุ่มบิ๊กทรี (BIG Trees)  เข้ามาร่วมวางแผน เพื่อจัดการพื้นที่สีเขียวของเมืองเชียงราย

ภาพ : localnews2010.com

 “ในระยะแรกที่พูดคุยกัน เรามองไปไกลถึงขั้นว่า จะเป็นการลงทะเบียนต้นไม้ที่มีคุณค่า ผ่านระบบซอฟต์แวร์ ที่สามารถดูและประเมินได้ ว่าต้นไม้ที่ขึ้นทะเบียนอยู่จุดไหน สามารถเก็บกักคาร์บอนได้มากน้อยเพียงใด มีแผนในการฟื้นฟู และดูแลรักษาในระยะยาว ขณะกันก็จะขยับเรื่องต้นไม้ในโรงเรียน ผ่านกิจกรรมห้องเรียนสู้ฝุ่น ไปพร้อมๆกันด้วย” ผศ.ดร.นิอร ระบุ

.

สำหรับการขับเคลื่อนเรื่องพื้นที่สีเขียว เป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ ของสภาลมหายใจเชียงราย ที่จะประสานความร่วมมือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาลมหายใจเชียงราย ภาคีเครือข่าย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มาร่วมขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยหลังจากนี้ตัวแทนคณะทำงานฯ สภาลมหายใจเชียงราย เตรียมจะเข้าพบผู้บริหารจังหวัด เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้และเสนอให้บรรจุเป็นหนึ่งในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ที่เห็นเป็นรูปธรรมต่อไป

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →