เตรียมขยายผลฯ Fire D แอปพลิเคชัน “บริหารจัดการไฟ” สู่จังหวัดอื่นๆ

ช่วงหนึ่งในรายการเชียงใหม่เมืองงาม ออกอากาศทาง FM100 เสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์ และสถิติ ชี้ให้เห็นแล้วว่าระบบของแอปพลิเคชัน Fire D สามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาได้พอสมควร ถ้าดูถึงปริมาณจุดความร้อน (hotspot) จะเห็นว่าช่วงฤดูฝุ่นควัน ปี 2564 นี้ (ตั้งแต่ 1 มกราคมจนถึง 30 เมษายน 2564) จุดความร้อน (hotspot) ลดลงมากกว่าร้อยละ 60 ขณะที่พื้นที่เผาไหม้ ก็ลดลงเกินกว่า ร้อยละ 50 จากปีที่ผ่านมา และถ้าดูจากข้อมูลการเกิดไฟ หรือ จุดความร้อน (hotspot) ที่เกิดขึ้น เมื่อนำมาวิเคราะห์ฯ ก็พบว่าส่วนใหญ่ เกิดนอกพื้นที่ที่ได้รับการพิจารณาในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง (การลักลอบเผา) ขณะที่หนึ่งในปัจจัยเสริมที่ช่วยให้สถานการณ์ฝุ่นควันดีขึ้น คือฝน ที่ตกในหลายช่วง ซึ่งสามารถช่วยลดความรุนแรงในปีนี้ได้ดีพอสมควร ขณะที่ระบบ ในมุมมองส่วนตัว มองว่าเป็นหนึ่งในทางออก และทางเลือก สำหรับพื้นที่ที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้ไฟ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต  ยังระบุต่ออีกว่า การใช้งานตลอดช่วงที่ผ่านมา ในช่วงแรกได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ระบบ คือเจ้าหน้าที่ อบต. ซึ่งเป็นผู้กรอกข้อมูลเข้ามาในระบบ รวมถึงได้รับข้อเสนอแนะจากคณะทำงานที่ศูนย์บัญชาการฯ เราก็ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง

.

“เวอร์ชั่นปัจจุบัน เรามั่นใจว่าสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ ทั้งในส่วนผู้กรอกข้อมูล และในส่วนของระบบการตัดสินใจ แต่เราจะไม่หยุด ยังคงจะพัฒนาระบบให้ดีขึ้นไปอีก เช่น การจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็น เมื่อมีผู้กรอกข้อมูลเข้ามา เพื่อประกอบการพิจารณา การเสนอให้ใช้วิธีหรือทางเลือกอื่น ที่ไม่ใช่การเผา การนำข้อมูลในระบบไปใช้ต่อยอดและประโยชน์ในทางวิชาการ รวมไปถึงการพัฒนา Web Application ซึ่งเป็น Web Based บนเว็บไซต์ ให้สามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟนได้ ส่วนนี้จะเพิ่มความสะดวกให้กับทางเจ้าหน้าที่ฯ ในการตรวจสอบอื่นๆประกอบการพิจารณาฯ ขณะเดียวกัน เจ้าของพื้นที่แปลง ก็สามารถจองเข้ามาในระบบ ทราบผลการอนุมัติ และรายงานผลได้โดยตรง บนสมาร์ทโฟน”

.

หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ม.เชียงใหม่ กล่าวต่อว่า ทางจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียนร่วมกับทางชุมชนเร็วๆนี้ โดยจะมีการรับฟังเสียงสะท้อน ว่า แอปพลิเคชัน Fire ตอบโจทย์หรือไม่ ยังมีข้อจำกัดในด้านไหน หรือส่วนที่เกี่ยวข้องจะมีข้อเสนอแนะอย่างไร ซึ่งพร้อมจะปรับปรุงและพัฒนาฯ ให้มีประสิทธิภาพ และช่วยให้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงดียิ่งขึ้น

“เสียงสะท้อนจากหลายภาคส่วน ที่ได้เห็นประโยชน์ของแอปพลิเคชันนี้ ก็คาดหวังว่า ยังจะต้องใช้ในประเมินและสนับสนุนการตัดสินใจของจังหวัดเชียงใหม่ในปีหน้าต่อ หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่พบ คือว่าปีหน้าจะเข้าภาวะปกติ จะแตกต่างจากปีนี้ ที่เกิดฝนในหลายช่วงและลดความรุนแรง หรือที่เราเรียกกันว่าภาวะลานินญา ซึ่งหลายภาคส่วนมองว่า ระบบนี้ จะเป็นเครื่องมือ รวมถึงข้อมูล ที่จะสนับสนุนให้กับทางจังหวัดฯ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบาย หรือมาตรการต่างๆที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับทางส่วนกลางด้วย”

.

เหนือสิ่งอื่นใดในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน PM 2.5 พบว่าฝุ่นควันไร้พรมแดน คณะทำงานฯ มีแผนที่เตรียมจะขยายผล การใช้งานระบบแอปพลิเคชัน Fire D จากจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังจังหวัดอื่นๆ ที่มีความต้องการในปีหน้าอีกด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

.


กดที่ภาพ เพื่อฟังคลิปย้อนหลัง

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →