ภาคเหนือ ระดมข้อเสนอทางนโยบาย ก่อนส่งให้รัฐบาลแก้ฝุ่นควัน ปี 2565 (วันแรก)

24 พฤษภาคม 2464 เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน และลำปาง (กลุ่มแรก) จัดเวทีระดมความคิดเห็นผ่านระบบ Zoom โดยการสนับสนุนของ สสส. หลังเห็นตรงกันว่า การแก้ไขปัญหาหลาย 10 ปีที่ผ่านมา ยังคงแก้ที่ปลายเหตุ ไม่สามารถลดความรุนแรงของปัญหาได้ ถึงเวลาที่จะต้องประสานความร่วมมือในระดับภาค เพื่อพัฒนาข้อเสนอทางนโยบาย ส่งไปถึงรัฐบาล ในการเตรียมแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในปี 2565

.

ในการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนเครือข่ายฯ ในแต่ละจังหวัด นำเสนอประเด็นกรอบเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ประมาณ 15 นาที โดยมี 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

1.) รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดด้านสุขภาพ

2. การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในการแก้ไขปัญหา โดยเชื่อมโยงกับภาควิชาการฯ และมหาวิทยาลัยในพื้นที่

3. การเสนอให้พื้นที่ 8 จังหวัด มีชุมชนนำร่องที่เป็นต้นแบบแต่ละจังหวัด เพื่อความยั่งยืนและขยายผล

4. ผลักดันให้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ทุกตำบล

5. การให้ความสำคัญเชิงนโยบายการต่อการจัดการพื้นที่สูง พื้นที่ป่าและเกษตรยั่งยืน

6. การเตรียมความพร้อมเรื่องสิทธิทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมกรณีที่ในอนาคตจะมีพรบ.อากาศสะอาดเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นตรงกันว่า หลังจากนี้ จะใช้ชื่อเครือข่าย “สภาลมหายใจภาคเหนือ” จะขับเคลื่อนการทำงานในระดับภาค และจะผลักดันให้เกิดโครงการโรงเรียนสู้ฝุ่นอย่างน้อย 10 โรงเรียน ครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือก่อนขยายไปทั้งภาค ควบคู่กับการเคลื่อนไหวของสภาลมหายใจภาคเหนือต่อไป

ขณะที่วันพรุ่งนี้ (25 พฤษภาคม 2564) เวลา 13.30 น. จะมีการประชุมระดมความคิดเห็นผ่านระบบ Zoom กับ เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ลำพูน เชียงราย พะเยา และแพร่ ก่อนจะมีการสรุปข้อเสนอฯ และนัดหมายร่วมกันแถลงข่าว รวมไปถึงออก แถลงการณ์ ในนามเครือข่ายอากาศสะอาดสภาลมหายใจภาคเหนือ เพื่อส่งให้รัฐบาล เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาที่ถูกละเลย ก่อนฤดูฝุ่นควัน ปี 2565 ภายในเดือนมิถุนายนนี้
.

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ
#สภาลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →