ลำปาง ตั้งเครือข่ายแก้ไฟป่า-ฝุ่นควัน พร้อมจับมือภาคีฯ ภาคเหนือ

(1 กรกฎาคม 2564) เครือข่ายภาคีภาคประชาชนจังหวัดลำปาง จัดประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดลำปาง ณ สวนเพชรล้านนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยมี คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคเหนือ ซึ่งได้เชิญตัวแทนจากสภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้วย

นายวิทยา ครองทรัพย์ ตัวแทนสภาลมหายใจเชียงใหม่ และสภาลมหายใจภาคเหนือ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของภาคประชาชน และเชื่อมโยงการทำงานกับภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ตลอดไปจนถึงขับเคลื่อนในเชิงนโยบายระดับจังหวัด และระดับประเทศ ที่วันนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกจังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือ

ในการประชุม ได้ร่วมกับอภิปรายการทำงานในการแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันตลอดหลายปีที่ผ่านมาของจังหวัดลำปาง วิเคราะห์ถึงสาเหตุว่าแท้ที่จริงมาจากไหน การถูกตั้งคำถามจากประชาชนและจังหวัดอื่นๆ ถึงมาตรการชิงเผาก่อนมีประกาศห้ามเผา ความล้มเหลวจากมาตราการต่างๆ วิธีการไหนจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ให้ดีขึ้น และถึงเวลาที่ภาคประชาชน จะต้องลุกขึ้นมาขับเคลื่อนเพื่อปัญหานี้ไปพร้อมๆกับทางราชการ

.

เบื้องต้นในที่ประชุมเห็นตรงกันว่า ให้จัดตั้งเครือข่ายแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดลำปาง และดึงภาคีจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันแก้ปัญหา ถึงเวลาที่ทางราชการจะต้องฟังเสียงประชาชน ไม่ใช่เพียงแต่ออกคำสั่งเหมือนที่ผ่านมา ต้องมีแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเตรียมจะนัดประชุมกันอีกครั้งภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ขณะเดียวกันลำปางจะเป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่จะจับมือกับภาคีจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในระดับภาคด้วย

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →