วาระแห่งชาติแก้มลพิษฝุ่นควัน…อืด!!! ประมวลกิจกรรม “ไม่”แล้วเสร็จภายใน 2564

โดย ทีมสื่อสาร สภาลมหายใจเชียงใหม่ แผนปฏิบัติการขับเคลื… Continue reading วาระแห่งชาติแก้มลพิษฝุ่นควัน…อืด!!! ประมวลกิจกรรม “ไม่”แล้วเสร็จภายใน 2564

ชุดเอกสารคดีประวัติศาตร์ ชาวบ้าน ฟ้อง! คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ชาวบ้าน ฟ้อง! คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกรรมการสิ่งแ… Continue reading ชุดเอกสารคดีประวัติศาตร์ ชาวบ้าน ฟ้อง! คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ