มลพิษเชียงราย ไม่ใช่แค่พม่าข้ามแดน

บทความโดย : บัณรส บัวคลี่ สภาลมหายใจเชียงใหม่

.

เชียงรายเป็นจังหวัดที่ควบคุมไฟในพื้นที่ตัวเองได้ดี มีพื้นที่ราบมากกว่าป่าเขาและกลไกปกครองทำงานเข้มแข็ง แต่เชียงรายกลับเป็นจังหวัดที่มีค่าอากาศย่ำแย่สุดๆ ติดอันดับต้นของประเทศไทย

.

มีการชี้ไปที่ฝุ่นควันข้ามแดนจากรัฐฉาน ..! ใช่ครับ !! นี่เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่ง พม่านั้นมีไฟมากสุดใน CLMVT แค่จังหวัดท่าขี้เหล็กติดกันก็เผากันมากมายแล้ว ดังนั้นแม่สาย พรมแดนจึงแย่กว่าตัวเมืองเชียงรายที่ห่างออกมา แต่อย่างไรก็ตาม มันก็ไม่ใช่อิทธิพลจากฝุ่นควันมลพิษจากนอกประเทศไปทั้งหมด บางวันลมพัดจากพม่าเข้าแม่สายตรงๆ แต่บางวันมาจากตะวันตกเฉียงใต้

.

31 มีนาคม ทางลมเปลี่ยน พัดเฉียงจากใต้ หอบควันแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่เข้าไปเชียงราย

.

ฝุ่นควันที่ถล่มเชียงรายอีกส่วนนั้นมาจากจังหวัดเพื่อนบ้าน คือ เชียงใหม่ กับ แม่ฮ่องสอนด้วย แหล่งต้นทางเชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอตอนบน ฝาง ไชยปราการ เชียงดาว แม่อาย และปางมะผ้า ปายของแม่ฮ่องสอน

.

ที่กล่าวมานั้นเป็นป่าเขาสูง มีพื้นที่ไฟไหม้ burned scars รวมกันระดับล้านไร่ เป็นเขตไฟใหญ่สุดอีกเขตหนึ่งของภาคเหนือ !!

.

30 มีนาคม ทิศทางลมจากรัฐฉานเข้ามา 100%

.

ทดลองใช้แบบจำลอง NOAA Hysplit trajectory Model จำลองทิศทางลมที่พัดเข้าสู่ตัวเมืองเชียงราย วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา จะเห็นชัดเจนว่า ลมระดับล่าง/กลาง 500 เมตร/100เมตร/10เมตร พัดจากด้านตะวันตกเฉียงใต้ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ไปสู่เชียงราย

.

ลงรายละเอียด แหล่งกำเนิดไฟคือบริเวณอำเภอปางมะผ้า ผ่านอำเภอปาย อุทยานห้วยน้ำดัง เข้าสู่อำเภอเชียงดาว ไชยปราการ ของเชียงใหม่ แล้วข้ามไปเขตแม่สรวย เชียงราย ผ่านป่าอ้อดอนชัย เข้าไปถึงตัวเมืองเชียงราย

.

hotspots ต้นทางฝุ่นควันที่ไปถล่มเชียงรายหลังวันที่ 31 มีนาคม 64

.

ในวันดังกล่าวมลพิษของจังหวัดเชียงรายสูงมากทั้งจังหวัด พร้อมๆ กับ hotspots แหล่งกำเนิดไฟในเขต ปางมะผ้า ปาย เชียงดาว ก็สูงมากเช่นกัน

.

เชียงรายเป็นจังหวัดที่น่าเห็นใจ เพราะ คุมไฟของตัวเองได้ดี แต่รับผลกระทบสูงจากไฟที่ตัวเองไม่ได้ก่อ การจะแก้ปัญหาให้เชียงราย ไม่ใช่แค่ข้ามไปเจรจาไฟกับเพื่อนบ้านในรัฐฉาน ยังไม่พอ !

.

แก้ปัญหาเชียงราย ต้องแก้ที่ ปางมะผ้า ปาย แม่แตง เชียงดาว ไชยปราการ เชียงใหม่/แม่ฮ่องสอนให้ได้ด้วย

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →