สภาลมหายใจภาคเหนือ เตรียมทวงถามเร่งรัด ข้อเรียกร้องก่อนฤดูฝุ่น กังวลเขตไฟใหญ่ และผลกระทบแม่สาย ชายแดน

4 ตุลาคม 2564 สภาลมหายใจภาคเหนือ จากเครือข่ายฯ 8 จังหวัด ภาคเหนือ ร่วมกับคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 17 จังหวัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สำนักงานภาคเหนือ ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เพื่อหารือความร่วมมือ และวางแนวทางการขับเคลื่อนฯ ร่วมกัน


.

โดยการประชุม เปิดให้แต่ละจังหวัด เล่าถึงการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาในช่วงที่ผ่านมา และแผนงานกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งมีหลายประเด็นที่น่าสน เช่น ความคืบหน้า และการถอดบทเรียนการทำงานในช่วงที่ผ่านมา มาตราการและการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาไฟป่า-ฝุ่นควันของแต่ละจังหวัด ข้อกังวลเขตไฟใหญ่ ผลกระทบแม่สาย-ชายแดน การพูดคุยกับเพื่อนบ้าน การรักษาระบบนิเวศน์ การบริหารจัดการทรัพยากร สาเหตุ-ปัญหาบนข้อจำกัดและความจำเป็น ความล่าช้าของ คทช. รวมถึงการเชื่อมควาามร่วมมือกับภาคีต่างๆ


.


นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกัน ในระยะ 3 เดือน ตลอดถึงการผลักดันการแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับภาค และระดับนโยบาย ซึ่งที่ประชุม มีมติเห็นพ้องว่า ภายในเดือนตุลาคมนี้ ควรจะมีการจัดเวทีแถลงข่าวใหญ่ ทั้ง On-site และ On-Line เพื่อติดตามข้อเรียกร้อง 8 ข้อ ที่ทางสภาลมหายใจภาคเหนือ เคยเสนอต่อรัฐบาล พร้อมๆกับยื่นเสนอข้อเรียกร้องใหม่ ที่ภาคประชาชนกังวลและเป็นห่วง เพื่อให้รัฐบาลทบทวนและมีแผนมาตราการแก้ไขปัญหา ก่อนฤดูฝุ่นควันจะมาถึง

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →