ลำปางเตรียมพร้อมเปิด war room รับมือสถานการณ์สาธารณภัย (ภัยหนาว และไฟป่าและหมอกควัน)ในปี 65

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

จังหวัดลำปาง ประชุมเตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ เพื่อรับมือสถานการณ์สาธารณภัย (ภัยหนาว และไฟป่าและหมอกควัน) ในปี 2565

ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประชุมเพื่อหารือแนวทางการเตรียมรับมือสถานการณ์สาธารณภัย ภัยหนาว และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เบื้องต้นจังหวัดลำปาง ได้เตรียมพร้อมเปิด war room ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จัดทำแผนปฏิบัติการพร้อมจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการ และได้เตรียมแผนเผชิญเหตุแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำปี 2565 โดยในที่ประชุมได้เน้นย้ำการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่

เอกสารจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2565

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →