กรมควบคุมมลพิษทดสอบระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วย Apps. (Burn Check) ที่ลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ 26 ตุลาคม 2564

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมได้ชี้แจงแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้าใจกับส่วนราชการ และประชาชน ให้ร่วมบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบ ด้วยแอปพลิเคชั่น ( Burn Check ) เพื่อลดปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และหมอกควันไฟป่า โดยมีนายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอำเภอลี้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชนในอำเภอลี้ ร่วมประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอลี้

ภาพข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน

พร้อมจำลองการทดสอบและอธิบายระบบบริหารจัดการเผาในที่โล่ง (Burn Check) เป็นแอพพิเคชั่น พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ ผ่านแนวทางการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับประชาชน ซึ่งสามารถลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชั่นผ่านระบบ เว็บไซต์ และใช้บนสมาร์ทโฟน ระบบ Android  และ  IOS โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ภาคประชาชน และกลุ่มเกษตรกร ลงทะเบียนใช้งาน ผู้ที่ต้องการกำจัดวัชพืชโดยการเผา หรือชิงเผา ให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ เพื่อขออนุญาตเผา โดยจะมีการพิจารณา อนุมัติผ่านศูนย์ประสานงานในระดับอำเภอ พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติคำขอโดยผู้ว่าราชการจังหวัด

ซึ่งภายในแอปพลิเคชั่นจะมีระบบแจ้งปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ และคุณภาพอากาศ ประกอบการพิจารณา  และจะมีการแจ้งอนุมัติ แก่ผู้ขอเมื่อมีการอนุมัติ  ซึ่งผู้ร่วมประชุมได้ร่วมทดสอบระบบเพื่อสร้างความเข้าใจวิธีการใช้แอปพลิเคชั่น ดังกล่าว   

ผู้เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ระบบ Zoom ได้เสนอความคิดเห็น เสนอให้มีความรู้เรื่องคาบอนและการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า การเผาในที่โล่ และเผาพืชไร่แต่ละประเภทด้วย และจะก่อให้เกิดคาร์บอนปริมาณเท่าไหร่และส่งผลกระทบอย่างไร และมีการให้คาร์บอนเครดิตกับผู้ที่มีการบริหารเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า อยากจะให้ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้นำแอพพิชั่น Burn Check นำมาใช้ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง และอยากจะให้แต่ละจังหวัด ส่งตัวแทนจากทุกอำเภอ 17 จังหวัด เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่เกษตรแต่บะจังหวัด เข้าร่วมอบรมเรียนรู้การใช้งาน แอพพิชั่น Burn Check

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →