พะเยายังรอ! มาตรการควบคุมการเผา 2565 ผู้ว่าฯ ก็ยังไม่มี

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายวิชิต ถิ่นวัฒนากูล สภาลมหายใจพะเยา เปิดเผยว่า แม้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ จะเริ่มมีประกาศมาตรการควบคุมการเผาแล้ว แต่จนถึงตอนนี้จังหวัดพะเยา ยังไม่มีการออกมาเปิดเผยในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากยังไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัด มีเพียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทน ส่วนตัวโดยยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามาตรการการควบคุมการเผาจะใกล้เคียง หรือเปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนหน้านี้อย่างไรหรือไม่

WEVO สื่ออาสา ตรวจสอบย้อนหลังพบว่า การดำรงตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา เป็นการเข้ามาดำรงตำแหน่งระยะสั้น ยาวที่สุดคือ 1 ปี 4 เดือน และสั้นที่สุด ใช้เวลาดำรงตำแหน่งเพียงแค่ 4 เดือน ขณะที่ ส่วนควบคุมไฟป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสถิติไฟไหม้ป่าของจังหวัดพะเยา ในปี 2564 พบว่าเกิดไฟป่ามากถึง 116 ครั้ง มีพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ 3,622 ไร่ ส่วนสถานการณ์ฝุ่นควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา คุณภาพอากาศจะเกินค่ามาตราฐานต่อเนื่องหลายสัปดาห์ และบางปีส่งผลกระทบต่อเนื่องหลายเดือน โดยเฉพาะเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →