เชียงรายออกมาตรการห้ามเผา 60 วัน ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 15 เม.ย. 65

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดเชียงราย ออกประกาศมาตรการปลอดการเผา 60 วัน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2565 ห้ามเผาทุกชนิดในที่โล่ง ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ประกาศวาระจังหวัดเชียงรายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออกขนาดเล็ก PM2.5 ประจำปี 2564 – 2565″ พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงราย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ในห้วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเมษายนของทุกปี มักมีการเผากำจัดวัชพืช ทำให้เกิดไฟป่าและหมอกควันปกคลุม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงรายจึงประกาศให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี 2564 – 2565 เป็นวาระจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันที่อาจจะเกิดขึ้น กระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่ ได้รับทราบถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดเชียงราย

จึงขอให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย ร่วมมือกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี 2564 – 2565 อย่างเข้มข้น เข้มแข็ง และต่อเนื่อง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยจังหวัดเชียงราย ออกประกาศกำหนดปลอดการเผา 60 วัน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2565 ห้ามเผาทุกชนิดในที่โล่ง ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →