เปิด 4 เขตพื้นที่ไหม้ซ้ำซากภาคเหนือ รอยต่อเหนือทะเลสาบภูมิพลปัญหาใหญ่

ดร.เจน ชาญณรงค์ อนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ แจ้งกลุ่มไลน์แก้ไขฝุ่นควันภาคเหนือ ถึงพื้นที่เผาไหม้ซ้ำซากและเป็นปัญหาของภาคเหนือ วิเคราะห์จาก ผลิตภัณฑ์รอยไฟ FIRECCI51 ของ European Space Agency (ESA) โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

.

การวิเคราะห์พื้นที่ไหม้ซ้ำซากตลอด 10 ปี ระหว่าง 2553-2562 รวบรวมขนาดพื้นที่แผลเผาไหม้เฉลี่ย ในบริเวณพื้นที่ซึ่งเกิดไฟในที่เดิมๆ มากกว่า 5 ครั้ง

.

ผลปรากฏว่า ภาคเหนือ มีแผลไหม้ซ้ำซาก 6.53 ล้านไร่ ในจำนวนนี้ ไหม้อยู่ในเขตป่า 5.03 ล้านไร่ เท่ากับเกิดไฟในป่ามากถึง 77% ของพื้นที่เผาไหม้ทั้งหมด

.

ทั้งนี้เมื่อคำนวนรอยไหม้ซ้ำซากจากทั้งประเทศในรอบ 10 ปี พบว่า มีรอยไหม้รวม 9.73 ล้านไร่ ในจำนวนนี้เป็นการไหม้ในพื้นที่ป่า 6.34 ล้านไร่ หรือประมาณ 65% ของพื้นที่ไหม้ทั้งหมด

.

ข้อมูลดังกล่าวยืนยันว่าการไหม้ในเขตป่าเป็นปัญหาสำคัญ และเป็นแหล่งใหญ่สุดของต้นตอมลพิษอากาศ

.

สำหรับพื้นที่ไหม้ซ้ำซากในภาคเหนือ สามารถขีดวงการไหม้ที่อยู่ในเขตเดียวกัน ได้ 4 เขตใหญ่ คือ

.

  1. แม่ปิง+อมก๋อย+แม่ตื่น 581,872 ไร่
  2. ลุ่มน้ำปาย 212,000 ไร่
  3. สาละวิน 515,075 ไร่
  4. เขื่อนศรีนครินทร์ 166,689 ไร่

.

ข้อมูลที่ดร.เจน ได้นำเสนอทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า พื้นที่ไหม้ซ้ำซากที่ใหญ่สุดและเรื้อรังมานานคือ เขตป่าทางตอนเหนือของทะเลสาบเขื่อนภูมิพล อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ.อมก๋อย ป่าแม่ตื่น คาบเกี่ยวพื้นที่รอยต่อเชียงใหม่ ตาก และลำพูน ส่วนเขตป่าสาละวินนั้น ก็เป็นอีกพื้นที่ปัญหาเพราะติดชายแดนและเคยมีไฟข้ามเขตพรมแดนมาผสมด้วย

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →