ด่วน! ศาลปกครองรับฟ้อง ให้คก.สวล.ยกระดับมาตรฐาน PM2.5

ด่วน! ศาลปกครองรับฟ้อง
ชาวเชียงใหม่ให้ คก.สวล.ยกระดับมาตรฐาน pm2.5

มีรายงานแจ้งว่า เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ศาลปกครองกลาง ได้รับคำร้องคดีดำหมายเลข ส.22/2564 ซึ่งนายภูมิ วชร เจริญผลิตผล ราษฎรชาวเชียงใหม่ยื่นฟ้อง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องมีประกาศกำหนดค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (pm2.5) เฉลี่ย 24 ช.ม. ไม่ให้เกิน 37 มคก./ลบ.ม.

การฟ้องดังกล่าวผู้ฟ้องได้ยื่นคำฟ้องเมื่อ 26 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมาผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ และศาลใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนจะรับคำฟ้อง และมีรายงานว่าได้สั่งให้ผู้ถูกฟ้องชี้แจงแล้ว

รายงานแจ้งว่า นายภูมิ วชร เจริญผลิตผล ผู้ฟ้องคดีนี้เพิ่งชนะคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศเขตควบคุมมลพิษ เพื่อให้แก้ปัญหามลพิษอากาศฝุ่นละอองซึ่งต่อมาคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้กรมควบคุมมลพิษดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา

สำหรับที่มาที่ไปของคดีล่าสุดกรณีมาตรฐานค่า pm2.5 ปัจจุบันประเทศไทยได้ประกาศใช้มาตรฐานค่า pm2.5 ที่เฉลี่ย 24 ช.ม. อยู่ที่ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. โดยแผนปฏิบัติการตามวาระแห่งชาติแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเขียนว่า จะยกระดับค่ามาตรฐานให้เข้มงวดขึ้นอยู่ที่ 37 มคก./ลบ.ม.

ทั้งนี้หน่วยงานเกี่ยวข้องได้จัดเวทีระดมความเห็นจากสาธารณะเพื่อยกร่างประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดมาตรฐานฝุ่นละออง pm2.5 ตั้งแต่ต้นปี 2564 มีการเชิญตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมอย่างกว้างขวาง เช่นตัวแทนจากกรีนพีซ องค์กรสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งสภาลมหายใจเชียงใหม่ ทั้งหมดเห็นชอบว่าควรจะยกระดับมาตรฐานแต่ก็มีข่าวว่า ถูกระงับการประกาศโดยไม่ทราบสาเหตุ

จึงเป็นที่มาของการยื่นฟ้องดังกล่าว

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →