WE TALK – ไฟแปลงใหญ่ (ที่รัฐแกล้งมองไม่เห็น)

แต่ละปีภาคเหนือ มีพื้นที่ถูกเผาไหม้ กว่า 10 ล้านไร่ พื้นที่ยากจัดการที่สุด ก็คือ “พื้นที่ไฟแปลงใหญ่” สาเหตุลำดับต้นๆ ของปัญหาเรื้อรัง วิกฤตมลพิษฝุ่นควันไฟ

คุณกับ คุณวิทยา ครองทรัพย์ สภาลมหายใจภาคเหนือ และ ดร. พลภัทร เหมวรรณ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ฉายภาพปัญหา ไฟแปลงใหญ่ไหม้ซ้ำซาก ที่ถูกละเลยมาโดยตลอด วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ
#WEVOสื่ออาสา

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →