ปี 65 ลำพูน ตั้งเป้าลด HotSpot ร้อยละ 20% เทียบกับสถิติย้อนหลัง 3 ปี คือ ไม่เกิน 2,797

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่หอประชุมสมเด็จมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 

นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สู่ความยั่งยืนจังหวัดลำพูน

โดยในที่ประชุมรับทราบนโยบายร่วมกันจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2565 ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการอย่างเต็มที่ และยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          นอกจากนี้สาระสำคัญในการประชุมได้มีการเสนอร่างแผนปฏิบัติการ ที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การเตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน รวมถึงแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่พิเศษ อาทิ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน พื้นที่ ดอยขะม้อ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นต้น

          โดยปีนี้ในเบื้องต้น ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ได้มีการตั้งเป้าหมายลดจำนวนจุด HotSpot หรือ จุดความร้อนให้ลดลงอีกร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับสถิติย้อนหลัง 3 ปี คือ ไม่เกิน 2,797 จุด รวมถึงสถิติค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ต้องไม่เกินค่ามาตรฐาน คือ 36 วัน

ที่มา : สวท.ลำพูน
#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →