กองทัพภาคที่ 3 ตั้งชุดขับเคลื่อนรณรงค์แก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง ลงพื้นที่เสี่ยง 9 จังหวัดภาคเหนือ

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเ… Continue reading กองทัพภาคที่ 3 ตั้งชุดขับเคลื่อนรณรงค์แก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง ลงพื้นที่เสี่ยง 9 จังหวัดภาคเหนือ