กองทัพภาคที่ 3 ตั้งชุดขับเคลื่อนรณรงค์แก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง ลงพื้นที่เสี่ยง 9 จังหวัดภาคเหนือ

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า มอบแนวทางผ่านชุดขับเคลื่อนฯ 9 จังหวัด เพื่อการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในพื้นที่เสี่ยง แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง

.

พ.อ.วิชา ภู่ทอง ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนปฏิบัตการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.3 สน.) เป็นประธานมอบแนวทางการปฏิบัติงานของชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่ บก.คฟป.ทภ.3 สน. ในกองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ชุดรณรงค์ฯ เตรียมลงพื้นที่ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าขั้นรุนแรงในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนให้ชุดปฏิบัติการกองกิจการพลเรือนของหน่วย สอดแทรกการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายจากไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนรณรงค์ห้ามเผาป่า วัสดุทางการเกษตรห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2565 ตามที่แต่ละจังหวัดกำหนด

.

.

ทั้งนี้ตามแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ โครงการป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่ออำนวยการควบคุมการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้มีการจัดตั้งชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจำนวน 15 ชุด ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ

.

ขณะที่คุณภาพอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ วันนี้มีค่า PM 2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 24 – 45 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM 10 ระหว่าง 32 – 99 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่าAQI ระหว่าง 24 – 111 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดย ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก พบมีค่า PM 2.5 และ ค่าAQI อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

.

ที่มา : กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →