รมว.ทส. เปิดศูนย์สู้ไฟส่วนหน้า มอบนโยบายยึดหลัก “ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหา” และดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

10 ธันวาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาติดตามแผนการดําเนินงาน และเปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ส่วนหน้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมรับมือก่อนฤดูฝุ่นควันที่ใกล้จะมาถึง

.

.

โดยการประชุมมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานผลการดําเนินงานภาพรวม ผลการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 ประจําปี งบประมาณ 2564 และให้ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมควบคุมมลพิษ จากสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 4 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รายงานสถานการณ์ในพื้นที่ และการเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ หน่วยงานละ 5 นาที

ในช่วงท้าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามข้อสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบหมายนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในปี 2565 ที่ให้ยึดหลัก “ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหา” และขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการดูแลจิตอาสาหรือเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามาร่วมปฏิบัติงานป้องกันหรือดับไฟป่า โดยไม่ควรให้มีการสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ

รัฐมนตรีวราวุธ ยังเยี่ยมชมการสาธิตเครื่องมือ และอุปกรณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า ซึ่งมีทั้งอุปกรณ์สํารองน้ําดับไฟป่า รถฉีดน้ําดับไฟป่าขนาดเล็ก เครื่องอัดใบไม้ โดยใช้เครื่องยนต์ และเครื่องเป่าลมดับไฟป่า ขณะเดียวกัน ยังกล่าวขอบคุณ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับกําลังพล เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดับไฟป่า พร้อมทั้งปล่อยแถวกําลังพล

นอกจากนี้ รัฐมนตรีวราวุธ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ยังได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ เพื่อดูสภาพการฟื้นตัวของพื้นที่ป่า ที่เสียหายและได้รับจากสถานการณ์ไฟป่าที่ผ่านมา และตรวจสภาพป่าปัจจุบัน ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติสุเทพ – ปุย และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →