สิทธิชุมชนคือ อีกรูปของการกระจายอำนาจ

คำว่า “สิทธิชุมชน” เป็นคำที่สังคมไทยรู้จักในวงกว้างมาตั… Continue reading สิทธิชุมชนคือ อีกรูปของการกระจายอำนาจ

KPI หลอกตัวเอง

บทความโดย : บัณรส บัวคลี่  *หมายเหตุ บทความนี้ โพส… Continue reading KPI หลอกตัวเอง