จากไฟป่าถึงเห็ดถอบ สำรวจปอดและปากท้องของลำพูน

ลำพูนเป็นเมืองเล็กๆ แต่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในการแก้… Continue reading จากไฟป่าถึงเห็ดถอบ สำรวจปอดและปากท้องของลำพูน

Dust Talk: ไฟป่า หมอกควัน ชาติพันธุ์ ความเหลื่อมล้ำ และการกระจายอำนาจในจุดความร้อนสะสม

1 Hotspot = 1 ความเหลื่อมล้ำ คือวลีตั้งต้นการพูดคุยในรา… Continue reading Dust Talk: ไฟป่า หมอกควัน ชาติพันธุ์ ความเหลื่อมล้ำ และการกระจายอำนาจในจุดความร้อนสะสม