ช่วงเล่าข่าว | บ่ายโมง สถานีฝุ่น | 23 กุมภาพันธ์ 2565

ช่วงเล่าข่าว | บ่ายโมง สถานีฝุ่น | 23 กุมภาพันธ์ 2565
– ฝุ่นฟ้ารายวันภาคเหนือยังสดใส ตามดูไฟพม่า – กัมพูชา
– ติดตามแผนลำปาง เตรียมป้องกันไฟป่าดอยพระบาท
– เพชรบูรณ์คุมไฟเก่ง สถิติ Hotspot ล่าสุดยังต่ำกว่าปี 64
– ดอยสะเก็ดชิงเผาต่อเนื่อง – นอภ.ร่วมติดตามการปฏิบัติงาน
– แม่ลาน้อยเห็นชอบติดโซลาร์เซลล์ ช่วย จนท.ดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์
– เครือข่ายสิทธิเด็กลานนา ดูงาน สภาลมหายใจเชียงใหม่
#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ #สถานีฝุ่น #ลำปาง #เชียงใหม่
#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →