ชาวแพร่เตรียมจัด “คนแป้อู้กั๋น” ระดมความคิดช่วยกันสร้างอากาศดีที่เมืองแพร่

ภาคประชาสังคมจังหวัดแพร่เตรียมจัดเวที คนแป้อู้กั๋น “ฮ่วมกั๋นสร้างอากาศดีตี้เมืองแป้” ระดมความคิด หวังให้ความรู้และสร้างแนวทางปฏิบัติสำหรับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าในจังหวัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันสร้างอากาศดีที่เมืองแพร่

.

.

วันนี้ (5 มกราคม 2565) สมาคมภาคีพัฒนาจังหวัดแพร่ ร่วมกับชมรมอากาศดีที่เมืองแพร่ และสมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า เตรียมจะจัดเวทีคนแป้อู้กั๋น “ฮ่วมกั๋นสร้างอากาศดีตี้เมืองแป้” ในวันที่ 9 ม.ค. 2565 ที่จะถึงนี้ โดยตั้งเป้าที่จะระดมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยเพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดการปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าของจังหวัด และจัดทำแผนปฏิบัติการ บูรณาการการจัดการไฟป่าและฝุ่นควันทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วม รวมถึงการเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเรื่องการจัดการปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าไปสู่สาธารณะ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ที่ต้องการจะสร้างอากาศดีให้เกิดขึ้นที่แพร่ให้ได้ในอนาคต

.

นายสุวิทย์ สมบัติ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่ เปิดเผยถึงการจัดงานดังกล่าวว่า เวทีคนแป้อู้กั๋นเป็นกิจกรรมที่ภาคประชาสังคมในจังหวัดได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 5 จะเป็นการพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าภายในจังหวัด โดยจะมีทั้งการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ผลกระทบของปัญหาดังกล่าวต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการนำความรู้จาก 9 พื้นที่นำร่องมาเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาให้เกิดเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่พื้นที่อื่นๆ จะได้ศึกษาและนำไปใช้งานต่อไป

.

“พื้นที่นำร่องทั้ง 9 แห่งจาก 8 อำเภอ ประกอบด้วย ต.ป่าแดง และ ต.ป่าแมต อ.เมือง, ต.เตาปูน อ.สอง, ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง, ต.ต้าผ้ามอก อ.ลอง, ต.สรวย อ.วังชิ้น, ต.สบสาย อ.สูงเม่น, ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย และ ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอยู่แล้ว โดยในการประชุมจะนำตัวแทนของแต่ละท้องที่ซึ่งประกอบด้วยส่วนท้องถิ่น แกนนำชุมชน และโรงเรียน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และกระบวนการทำงาน และทำเวิร์คช็อป เพื่อนไปสู่การเป็นโหนดพื้นที่ที่มีแหล่งข้อมูลความรู้ มีแผนปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา และมีความพร้อมที่จะสนับสนุนพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดในการลงมือเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ได้”

.

นายสุวิทย์กล่าวต่อไปว่า นอกจากจะต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความรุนแรงของสถานกาณณ์และผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่แล้ว ยังตั้งเป้าที่จะทำให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐให้ทราบถึงการจัดการตนเองของภาคประชาชน และผลักดันแนวทางการปฏิบัติที่มาจากภาคประชาชนให้ถูกนำไปบูรณาการกับแผนงานของภาครัฐในระดับจังหวัดต่อไป

.

เวทีคนแป้อู้กั๋น “ฮ่วมกั๋นสร้างอากาศดีตี้เมืองแป้” จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ม.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 08:30 – 15:30 น. ณ ห้องประชุมนคราพาวิเลียน ชั้น 2 โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ในกลุ่ม สมาคมคนแพร่-Hug Phrae ในวันและเวลาดังกล่าว

#เพื่อลมหายใจเชียงใหม่

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →