ชมรมอากาศดีที่เมืองแพร่ ฝึกใช้แอป “ตามไฟ – NTAQHI”

วันนี้ (7 ม.ค. 2565) ทีมวิทยากรจากแอปพลิเคชัน ตามไฟ (Tamfire.net) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมวิทยากรจากแอปพลิเคชัน Northern Thailand Air Quality Health Index (NTAQHI) โดย ดร.เเสวง กาวิชัย เเละ ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการฝึกอบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน ทั้งการอ่านค่าและวิธีการใช้งาน ให้กับอาสาสมัครจากชมรมอากาศดีที่เมืองแพร่ ผ่านการบรรยายทาง Zoom Meeting

.

.

.

.

การบรรยายในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการประสานงานของสภาลมหายใจภาคเหนือ เพื่อให้เครือข่ายพันธมิตรสามารถเข้าใจหลักการและวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันให้มากขึ้น โดยแอปพลิเคชัน NTAQHI เป็นแอปพลิเคชันที่นำเสนอข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ส่วนแอปพลิเคชันตามไฟ จะแสดงให้เห็นจุดความร้อนและข้อมูลเกี่ยวกับการเผาไหม้ต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายพันธมิตรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ต่อไป

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →