ทภ.3 งดสัมมนาแก้ปัญหาพื้นที่รอยต่อ – พื้นที่ไหม้ซ้ำซาก หลังเชียงใหม่โควิดระบาดไม่หยุด

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ได้ส่งหนังสือ ที่ กห 0483/บก.21 ลงวันที่ 7 ม.ค. 2565 ไปถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แจ้งงดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อจังหวัดและพื้นที่ไหม้ซ้ำซาก ประจำปี 2565 ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 11 ม.ค. 2565 ณ สโมสรยอดทัพบันเทิง กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

.

.

.

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ระบุว่าการงดจัดการสัมมนาดังกล่าว เป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ขอให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันมีแนวโน้มการระบาดอย่างรวดเร็วและขยายเป็นวงกว้าง

.

ทั้งนี้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ยังได้แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อจังหวัดและพื้นที่ไหม้ซ้ำซาก ใน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. ปัญหาข้อขัดข้องพื้นที่รอยต่อจังหวัดและพื้นที่ไหม้ซ้ำซากที่หน่วยงานรับผิดชอบในปีที่ผ่านมา 2. แผนการดำเนินการพื้นที่รอยต่อจังหวัดและพื้นที่ไหม้ซ้ำซากที่หน่วยงานรับผิดชอบในปี 2565 3. แผนการใช้กำลังพล อุปกรณ์ เครื่องมือ และยานพาหนะ และ 4. แผนการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้กับทางกองบัญชาการแทน เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการแก้ไขปัญหาในปี 2565 ต่อไป

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →