ภาคประชาชนช่วยหาสาเหตุ หลังค่าฝุ่น “บ้านธิ” ขึ้นสูง

วันนี้ (10 ม.ค. 2565) ในกลุ่มไลน์ แก้ไขฝุ่นควันภาคเหนือ มีการรายงานเบาะแสเหตุค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐาน หลังจากตรวจสอบเครื่องวัดของเครือข่าย NTAQHI ที่สถานี รพ.สต.บ้านห้วยไซ พบว่าผลการวัดค่ารายนาที เมื่อเวลา 08.00 น. มีค่า PM2.5 สูงถึง 183 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาสถานีเครือข่ายทั้งหมด

.

.

.

.

หลังจากนั้น ทางเจ้าหน้าที่ทีมประสานงานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการติดต่อประสานงานไปยังเขตพื้นที่เพื่อค้นหาสาเหตุ และพบว่าเปิดจากการที่มีชาวบ้านในพื้นที่ทำการชิงเผา หลังจากภาครัฐได้ออกมาตราการห้ามเผาในที่โล่ง

.

ทั้งนี้กลุ่มไลน์ แก้ไขฝุ่นควันภาคเหนือ ที่ได้ให้เบาะแสและข้อมูลจุดเกิดเหตุสถานการณ์มลพิษฝุ่นควันกับทางทีมข่าว WEVO สื่ออาสา เป็นการรวมกลุ่มกันของภาคประชาชนจากหลากหลายอาชีพ ที่คอยติดตามสถานการณ์มลพิษฝุ่นควันไฟ และเริ่มมีบทบาทในการช่วยตรวจสอบค่ามลพิษทางอากาศที่ผิดสังเกตในแต่ละวัน หากผู้ใดสนใจ สามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเรื่องฝุ่นควันได้

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →