วอร์รูมเชียงใหม่ห่วง “แม่แจ่ม” สั่งงดชิงเผา – รองผู้ว่าฯเตรียมลงพื้นที่

วันนี้ (2 มี.ค. 2565) ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5//2565 โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน และมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Online

.

.

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการตั้งเป้าหมายการทำงานในระดับอำเภอ โดยจะปรับเป้าหมายและประเมินการทำงานเป็นรายสัปดาห์ จากเดิมที่มีเป้าหมายหลักอย่างการลดปริมาณจุด Hotspot และค่า PM2.5 ของจังหวัดในภาพรวม เพื่อให้รับกับสถานการณ์ของจังหวัดที่จำนวนจุด Hotspot เพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับค่า PM2.5 ที่เพิ่มสูงมากในหลายจุด รวมถึงการคาดการณ์จากสถิติในปีที่ผ่านๆ มาของจังหวัด ที่ประเมินว่าเดือนมีนาคมจะเป็นช่วงเวลาที่ปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่รุนแรงที่สุด

.

.

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่ 2 อำเภอเป็นพิเศษ ได้แก่อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอเชียงดาว เนื่องจากเป็นอำเภอที่มีสถิติจำนวนจุด Hotspot สูง และมีค่า PM2.5 สูงเกินมาตรฐานบ่อยครั้งกว่าพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะอำเภอแม่แจ่มที่ค่า Pm2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานแล้ว ซึ่งนายวรวิทย์มีกำหนดการจะเดินทางไปที่อำเภอแม่แจ่มในวันพรุ่งนี้ (3 มี.ค. 2565) เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่

.

.

ขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่ยังได้สั่งการให้อำเภอแม่แจ่มงดเว้นการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ก่อน โดยในพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์จะไม่ให้ทำการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเลย ส่วนในพื้นที่การเกษตร ให้งดการบริหารจัดการเชื้อเพลิง 3 วันนับตั้งแต่วันนี้ หลังจากนั้นจะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง หากคุณภาพอากาศยังไม่ดีขึ้นก็จะงดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงต่อไป ขณะที่แผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่ทำเรื่องขออนุมัติไว้ในแอปพลิเคชัน FireD ก็จะยังไม่มีการอนุมัติเช่นกัน นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังเตรียมที่จะเสริมกำลังเจ้าหน้าที่เหยี่ยวไฟอีก 50 นาย เข้าไปที่อำเภอแม่แจ่ม เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนและเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่ด้วย

.

ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจที่มีการหารือกันในที่ประชุม ได้แก่การมอบเงินจากมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับ 644 หมู่บ้านเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้จัดเตรียมเงิน 13.67 ล้านบาทที่จะมอบให้กับทางมูลนิธิไว้แล้ว จากนั้นมูลนิธิจะส่งมอบให้อำเภอเพื่อกระจายต่อให้กับหมู่บ้านเป้าหมายต่อไป กับที่ประชุมเห็นชอบให้ทุกอำเภอ และทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ร่วมกันออกมาฉีดล้างทำความถนนและรดน้ำเพื่อสร้างความชุ้มชื้น โดยจะเริ่มทำพร้อมกันทั้งจังหวัดในวันที่ 7 มี.ค. ที่จะถึงนี้

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →