“ประยุทธ์” สั่งการเร่งดับไฟป่าภาคเหนือ

วันนี้ (4 มีนาคม 2565) เว็บไซต์ Thaigov.go.th รายงานว่า นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบรายงานกรณีเกิดไฟป่าในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่แล้ว และมีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกับกองทัพ ระดมกำลังลงพื้นที่เพื่อเร่งดับไฟป่าไม่ให้ขยายวงกว้าง พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะส่วนท้องถิ่นจัดเวรยามคอยสอดส่องดูแลสถานการณ์ รวมถึงสังเกตพฤติกรรมลูกบ้านที่อาจจะลักลอบจุดไฟเพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรหรือหาของป่าในช่วงเวลานี้

.

นายธนกรกล่าวว่า เดือนมกราคม – เมษายนของทุกปี ภาคเหนือมักจะประสบปัญหาวิกฤติหมอกควัน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเผาป่า การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร และการเผาในพื้นที่เพื่อทำไร่หมุนเวียน ทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและทัศนวิสัยในการเดินทางของประชาชน ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยสร้างความตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า รวมถึงประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และเร่งหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องปรามไม่ให้มีการกระทำผิดในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีก

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →