“พะเยา – เชียงราย” ค่าฝุ่นพุ่ง สวนทาง Hotspot ต่ำ

รายงานข่าวจาก สวท.พะเยา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา เปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีการตั้งจุดสกัดห้ามเข้าป่าในช่วงนี้ หลังจากที่เริ่มสังเกตเห็นหมอกควันได้อย่างชัดเจน และค่าหมอกควันของจังหวัดสูงเกินมาตรฐานต่อเนื่องมา 3 วันแล้ว โดยค่า PM2.5 ของจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่ 3 มี.ค. อยู่ที่ 55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

.

นอกจากนี้รายงานข่าวดังกล่าวยังระบุว่าในพื้นที่จังหวัดพะเยาไม่มีการเกิดไฟป่า คาดว่าปริมาณหมอกควันและค่า PM2,5 ที่เพิ่มสูงขึ้นจะเป็นหมอกควันข้ามแดน

.

.

.

เช่นเดียวกับจังหวัดเชียงรายที่ปริมาณค่า PM2.5 เพิ่มสูงขึ้น โดยข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 3 แห่ง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ผลอยู่ในระดับปานปลาง แต่ในวันนี้ (4 มีนาคม 2565) ค่า PM2.5 เพิ่มขึ้นจนอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว แต่เมื่อดูสถิติการเกิดจุด Hotspot ในพื้นที่กลับพบว่ามีน้อยมาก

.

.

.

โดยรายงานจากกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ระบุว่าแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์เป็นต้นมา จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายมีปริมาณจุด Hotspot ในพื้นที่น้อยมาก โดยเฉพาะเชียงรายที่ในช่วงระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม ไม่มีการตรวจพบจุด Hotspot ในพื้นที่เลย

.

ด้านรายการ “บ่ายโมงสถานีฝุ่น” ก็ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยในช่วงวิเคราะห์ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2565 ในหัวข้อ “พะเยา – เชียงราย” เริ่มสำลักควันมือสอง ระบุว่า กรณีของพะเยาและเชียงรายที่ค่าฝุ่นเพิ่มสูงทั้งที่จำนวนจุด Hotspot ในพื้นที่ต่ำนั้น เมื่อพิจารณาค่าฝุ่นรายชั่วโมง จะเห็นลักษณะของตัวเลขที่บ่งชี้ว่าเป็นฝุ่นที่เกิดขึ้นนอกพื้นที่

.

ดังนั้นสถานการณ์ที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายกำลังเผชิญอยู่จึงไม่ใช่หมอกควันที่เกิดจากการไหม้ในแอ่งพื้นที่ของตนเอง แต่ว่าเป็นหมอกควันที่มาจากแหล่งอื่น ซึ่งจากการตรวจสอบทิศทางลมแล้ว พบว่าเป็นกลุ่มควันที่เข้ามาจากทางตอนใต้ของจังหวัด โดยเป็นควันที่มาจากจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ถูกลมพัดเข้ามาในพื้นที่ และไม่ใช่ไฟข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่างใด

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →