ชาวสันกลางร่วมใจ ทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าชุมชน

วันที่ 12 มกราคม 2565 ชาวบ้านสันกลาง หมู่ 9 ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ ร่วมใจกันทำแนวกันไฟในเขตพื้นที่ป่าชุมชน รวมระยะทางยาวกว่า 6 กิโลเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามเข้าในเขตพื้นที่ชุมชน ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเพื่อปกป้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ติดกับป่าไม้

.

.

.

.

.

.

การทำแนวกันไฟในครั้งนี้ นำโดยนายชนินทร์ อุณหกะ ผู้ใหญ่บ้านสันกลาง นายโสรี พรหมธิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ นายณัฐพงษ์ วันดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง นางอัศนีย์ เรือนคำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง นายพิสิษฐ์ ตาจา ตัวแทนเครือข่ายฮักเมืองแป้ และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) พร้อมทั้งชาวบ้านสันกลาง ที่มาร่วมกันทำแนวเขตกันไฟป่า ตามแผนที่ได้ประชุมประจำเดือนเอาไว้ และตามแผนการทำงานที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้าน 5 ปี อีกทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านยังได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ชาวบ้านสันกลางมาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →