ปริมาณไฟเพิ่มทั่วภาคเหนือ โหมจุดก่อนพายุฤดูร้อนมา

ค่า PM2.5 และปริมาณจุด Hotspot ในพื้นที่ภาคเหนือเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างชัดเจน หลังจากที่มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนที่อาจทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ ตามรายงานของสถานีฝุ่นในวันนี้ (7 มี.ค. 2565)

.

.

.

โดยการรายงานของสถานีฝุ่น ในช่วงบ่ายโมงสถานีฝุ่น ระบุว่า หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนเมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่ผ่านมา คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเกิดพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 6 – 8 มี.ค. และภาคเหนือหลายจังหวัดอาจจะได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว เมื่อตรวจสอบสถิติความร้อนสะสมของ 17 ภาคเหนือจากดาวเทียม VIIRS ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 มี.ค. พบว่าในช่วงวันที่ 2 – 4 มี.ค. วันที่มีจุดความร้อนสะสมในพื้นที่ภาคเหนือมากที่สุดคือวันที่ 2 มี.ค. รวม 352 จุด ส่วนวันอื่นๆ จุดความร้อนสะสมสูงไม่เกิน 260 จุด แต่เมื่อถึงวันที่ 6 มี.ค. จุดความร้อนสะสมในภาคเหนือกลับเพิ่มขึ้นเป็น 537 จุด

.

.

.

เช่นเดียวกับค่าคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ของภาคเหนือที่ยังคงสูง โดยจากการายงานของ Climate Change Data Center มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CMU CCDC พบว่ามีหลายจุดที่ค่า PM2.5 รายชั่วโมงสูงถึงระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก และเป็นการเพิ่มสูงเกินมาตรฐานต่อเนื่องหลายวัน เช่นที่ รร.บ้านปางเฟือง และ รพ.สต.บ้านอรุโณทัย จ.เชียงใหม่ ที่ค่า PM2.5 สูงกว่า 300 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

.

.

อนึ่ง ตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่คาดการณ์ว่าภาคเหนือจะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 6 – 8 มี.ค. นั้น จากประกาศฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 4 Z48/2565) ให้ข้อมูลว่าจะมีบางจังหวัดของภาคเหนือเท่านั้นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเกิดพายุฤดูร้อน โดยในวันที่ 7 มี.ค. ทุกจังหวัดในภาคเหนือตอนบนมีโอกาสได้รับผลกระทบ ส่วนวันที่ 8 มี.ค. ภาคเหนือตอนบนมีเพียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเท่านั้น ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →