ลำปางเตรียมรับเครื่องวัด PM2.5 แบบเซ็นเซอร์ – เล็งกระจายติดทุกอำเภอ

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เปิดเผยว่าจังหวัดลำปางกำลังจะได้รับเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบเซ็นเซอร์ จำนวน 10 ตัว จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) มาติดตั้งภายในจังหวัด เพิ่มจากเดิมที่มีเครื่องวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นเครื่องตรวจวัดค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมงที่อ้างอิงได้ และปัจจุบันติดตั้งอยู่ 4 จุด ได้แก่ที่ อ.เมือง 1 จุด และ อ.แม่เมาะ 3 จุด

.

.

โดยเครื่องวัดแบบเซ็นเซอร์ที่จะได้รับมานี้ อยู่ในระหว่างการกำหนดจุดติดตั้ง คาดว่าน่าจะกระจายไปทั่วถึงในทุกอำเภอ

.

นายระพีศักดิ์ระบุว่า เครื่องวัดแบบเซ็นเซอร์มีประโยชน์คือ ประชาชนสามารถใช้ดูค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังด้านสุขภาพของตนเองได้ หากพื้นที่นั้นค่าฝุ่นเพิ่มสูงขึ้น ประชาชนจะได้เริ่มป้องกันตัวเอง หรือหน่วยงานท้องถิ่นจะต้องจัดสถานที่ให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ หญิงมีครรภ์ คนชรา เด็กทารก ผู้ป่วยทางเดินหายใจ ได้พักอย่างปลอดภัย

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →