“ลำปาง” เตรียมจัดเวที ชวนเครือข่ายบูรณาการทำงานร่วมกัน

ตัวแทนจากสภาลมหายใจภาคเหนือ พบปะกับเครือข่ายบูรณาการฝุ่นควันไฟป่า จังหวัดลำปาง ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงาน อาทิเช่น หอการค้าจังหวัดลำปาง สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง สภาเกษตรกรเจังหวัดลำปาง และเครือข่ายนักวิชาการ ในวันนี้ (23 ม.ค. 2565) เพื่อหารือถึงแนวทางการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างองค์กรเครือข่ายต่างๆ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในจังหวัดลำปางกับสภาลมหายใจภาคเหนือ

.

.

.

.

สำหรับผลการหารือ เครือข่ายบูรณาการฝุ่นควันไฟป่า จังหวัดลำปาง เห็นชอบที่จะจัดเวทีเพื่อหาแนวทางและทบทวนการทำงานร่วมกันในจังหวัดลำปาง เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการทำงานในอนาคต และการรวมตัวกันในระดับจังหวัดต่อไป โดยเบื้องต้นกำหนดจะจัดเวทีดังกล่าวในวันที่ 13 ก.พ. 2565 ที่จะถึงนี้ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →