“สภาลมหายใจภาคเหนือ” เตรียมแถลงข่าว 22 ม.ค. จี้รัฐยกระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศ

สภาลมหายใจภาคเหนือ 8 จังหวัด นัดหมายแถลงข่าวในวันที่ 22 ม.ค. ที่จะถึงนี้ เพื่อประกาศจุดยืนที่ต้องการให้ภาครัฐเร่งยกระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยด่วน หลังจากที่รัฐบาลยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่จะประกาศใช้ค่ามาตรฐานใหม่ ที่ผ่านการยกร่างและได้รับความเห็นชอบมาเป็นเวลา 1 ปีแล้ว

.

.

การประชุมสภาลมหายใจภาคเหนือผ่านระบบออนไลน์ในวันนี้ (20 ม.ค. 2565) ตัวแทนจากสภาลมหายใจ 8 จังหวัดภาคเหนือและพันธมิตรเครือข่าย ได้ตกลงเห็นชอบที่จะจัดแถลงข่าวในนามของสภาลมหายใจภาคเหนือ 8 จังหวัด เพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งประกาศค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แบบใหม่ คือค่าเฉลี่ยรายวันจะต้องไม่เกิน 37 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ยรายปีจะต้องไม่เกิน 15 ไมโครกรัมลูกบาศก์เมตรโดยเร็ว

.

โดยการแถลงข่าวดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 22 ม.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป ด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom พร้อมกับการแถลงข่าวจากสถานที่จริง ณ ห้องส่งสถานีฝุ่น ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ อาคาร A ชั้น G โดยมีตัวแทนจากสภาลมหายใจภาคเหนือทุกจังหวัดและพันธมิตรเครือข่ายเข้าร่วม รวมทั้งจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจสามารถซักถามได้ผ่านระบบ Zoom และที่สถานที่แถลงข่าวด้วย

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →