“สภาลมหายใจภาคเหนือ” เตรียมเรียกร้องภาครัฐเร่งเปลี่ยนค่ามาตรฐาน PM2.5

วันนี้ (14 ม.ค. 2565) สภาลมหายใจภาคเหนือได้จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ขึ้น โดยมีตัวแทนจากสภาลมหายใจ 8 จังหวัดภาคเหนือและพันธมิตรเครือข่ายเข้าร่วม และได้หารือกันถึงกำหนดการประชุมร่วมประจำปี 2565 ซึ่งเดิมกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 22 ม.ค. 2565 ที่ จ.เชียงใหม่ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ที่ประชุมเห็นสมควรให้เลื่อนการจัดประชุมดังกล่าวออกไปก่อน โดยจะมีการกำหนดวันเวลาและรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้สมาชิกจากสภาลมหายใจทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือ รวมถึงพันธมิตรเครือข่ายสามารถเข้าร่วมงานได้

.

.

ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้หารือกันถึงการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่ามาตรฐานอากาศของภาครัฐ จากเดิมที่มีแผนจะประกาศข้อเรียกร้องดังกล่าวพร้อมกับการจัดการประชุมประจำปี ซึ่งในประเด็นดังกล่าว สมาชิกสภาลมหายใจภาคเหนือมีมติเห็นชอบให้ปรับแผนการทำงานใหม่ โดยจะเปิดการแถลงข่าวในนามของสภาลมหายใจภาคเหนือในเร็วๆ นี้ พร้อมทั้งจะยื่นข้อเรียกร้องต่อภาครัฐ ให้เร่งประกาศการกำหนดค่ามาตรฐาน PM2.5 ใหม่โดยเร็ว

.

โดยในปีที่ผ่านมา ร่างประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่มีสาระสำคัญคือการปรับปรุงมาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 ในบรรยากาศ จากเดิมค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็น จะต้องไม่เกิน 37 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2564 ไปแล้ว แต่จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กลับยังไม่ได้ประกาศการกำหนดค่ามาตรฐาน PM2.5 ตามมาตรฐานใหม่ออกมาแต่อย่างใด

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →