“สภาลมหายใจภาคเหนือ” เสนอ “หอการค้า” ช่วยกระตุ้นรัฐเร่งแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟป่า

นายวิทยา ครองทรัพย์ หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ ได้เข้านำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ในการประชุมเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา

.

.

นายวิทยา ครองทรัพย์ (ถือไมโครโฟน)

.

การประชุมดังกล่าวเป็นการพบปะหารือกันระหว่างหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดลำพูน และหอการค้าจังหวัดลำปาง โดยในที่ประชุม นายวิทยาได้นำเสนอสาเหตุการเกิดปัญหาฝุ่นควันไฟป่าซ้ำซากในพื้นที่ พร้อมทั้งผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่

.

ได้แก่ผลกระทบทางด้านสุขภาพ ที่ประชาชนต้องรับสารพิษ PM2.5 เข้าสู่ร่างกายเป็นจำนวนมาก และผลกระทบทางด้านการท่องเที่ยว ที่มีสถิติแสดงให้เห็นว่าความรุนแรงของปัญหาฝุ่นควันไฟป่าในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยว จำนวนผู้ที่มาพำนักในระยะยาว และรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงดังกล่าวลดลง ซึ่งส่งผลต่อภาพรวมของเศรษษฐกิจของแต่ละจังหวัด

.

.

.

.

พร้อมกันนี้ยังได้เสนอให้หอการค้าไทยเข้ามามีบทบาทในการพูดคุยกับภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางและระยะเวลาการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่าในส่วนที่ตนเองต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจน เนื่องจากปัญหานี้เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในสังคม

.

ทั้งนี้ที่ผ่านมาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเคยนำร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ซึ่งเป็นร่างกฎหมายจากภาคประชาชนเสนอให้รัฐสภาพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของการเสนอกฎหมายในปี 2563 แต่ร่างดังกล่าวซึ่งถูกตีความว่าเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน ไม่ได้รับการรับรองจากนายกรัฐมนตรี ทำให้ถูกตีตกไปในที่สุด

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →