Documentary: สำรวจชีวิตในแนวกันไฟ บ้านบวกเต๋ย แม่ริม เชียงใหม่

WEVO สื่ออาสา เดินทางไปยังหมู่บ้านบวกเต๋ย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ชาวบ้านกำลังทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างเขตป่าอุทยานแห่งชาติขุนขานกับป่าสงวนแห่งชาติแม่ริม การเฝ้าระวังไฟป่าและการเข้าดับไฟของชาวบ้าน เป็นการปกปักรักษาพื้นที่ทำกิน ป่าชุมชน และป่าต้นน้ำ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →