ฝนไม่ช่วยอะไร! แม่ฮ่องสอนยังเจอ Hotspot – ค่าฝุ่นยังสูง

จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงมีรายงานการตรวจพบจุด Hotspot ในวั… Continue reading ฝนไม่ช่วยอะไร! แม่ฮ่องสอนยังเจอ Hotspot – ค่าฝุ่นยังสูง

ช่วงคุยเฟื่องเรื่องสภาลมหายใจ | การทำเเนวกันไฟในพื้นที่ เเละบริบทของพื้นที่ | 8 มีนาคม 2565

อาสาสู้ฝุ่น | ไฟป่าลามขึ้น วัดแม่บวนเหนือ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ | 8 มีนาคม 2565

วิเคราะห์ | ไม่ได้มาตรฐาน…ไหน ? ส่องกรณีรองผู้ว่าลำปาง ขวางเครื่องวัดฝุ่น | 8 มีนาคม 2565

ช่วงเล่าข่าว | บ่ายโมง สถานีฝุ่น | 8 มีนาคม 2565

ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ: มาตรฐานอากาศของ NTAQHI ที่ไม่เหมือนส่วนกลาง

. ค่ามาตรฐานอากาศที่ประเทศไทยกำหนดเพดานไว้สูงกว่าสากลโล… Continue reading ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ: มาตรฐานอากาศของ NTAQHI ที่ไม่เหมือนส่วนกลาง