ชิงเผาเชียงใหม่ตัวเลขเพี้ยน FireD อนุมัติแต่ไร้รายงานตอบกลับ

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2565 ที่ผ่านมา นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวกับตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ว่า จังหวัดเชียงใหม่จะต้องเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังไฟป่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้

.

.

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอให้แต่ละพื้นที่เพิ่มชุดลาดตระเวนให้มากขึ้น พร้อมกับสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันการเกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุในพื้นที่ เพื่อประสานเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟไม่ให้เกิดการลุกลามได้ทันทีหากมีการพบเห็นไฟไหม้ในพื้นที่ต่างๆ

.

ขณะที่การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในจังหวัดเชียงใหม่ผ่านระบบ FireD ซึ่งมีการอนุมัติให้บริหารจัดการเชื้อเพลิงไปแล้วกว่า 167,548 ไร่ ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ทางจังหวัดมอบหมายให้นายอำเภอแต่ละพื้นที่เป็น Single Command ควบคุมการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไม่ให้ลุกลามและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยในช่วงที่สภาพอากาศนิ่ง ลมอ่อน เพดานการลอยตัวของฝุ่นละอองต่ำ ทำให้ฝุ่นละอองสะสมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ขอให้งดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไปก่อน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองสะสมในพื้นที่

.

ทั้งนี้ สถานีฝุ่น ได้กล่าวถึงประเด็นการบริหารจัดการเชื้อเพลิงผ่านระบบ FireD ของจังหวัดเชียงใหม่ ในรายการ บ่ายโมงสถานีฝุ่น เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2565 ที่ผ่านมา ระบุว่าระบบ FireD มีตัวเลขการรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไม่สอดคล้องกับตัวเลขการอนุมัติให้ดำเนินการ

.

.

สถานีฝุ่นรายงานต่อไปว่า จากการสอบถามไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ข้อมูลว่าสาเหตุที่ตัวเลขทั้งสองส่วนไม่สอดคล้องกัน มาจากการที่หลายพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแล้ว และหน่วยงานหรือผู้ที่รับผิดชอบก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินการดังล่าวกลับเข้ามาในระบบ ซึ่งเรื่องดังกล่าวหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทราบปัญหาแล้ว และหลังจากนี้อาจจะต้องแจ้งไปยังอำเภอต่างๆ ให้ทำการติดตามผลการดำเนินการและรายงานกลับเข้ามาในระบบ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงกว่าที่เป็นอยู่

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →