หมู่บ้านเตรียมเบิก! เชียงใหม่รับมอบเงิน อบจ. 13.67 ล้าน

จังหวัดเชียงใหม่รับมอบเงินจำนวน 13.67 ล้านบาทจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว ถือเป็นความคืบหน้าล่าสุดสำหรับการจัดสรรงบประมาณให้กับ 644 หมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่

.

การส่งมอบเงินดังกล่าวมีขึ้นเมื่อเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2565 ที่ผ่านมา โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ และนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รับเงินอุดหนุนงบประมาณดำเนินการควบคุมไฟป่าและฝุ่นควัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

.

.

.

.

โดยเงินอุดหนุนซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 13,670,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งมอบต่อให้กับมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ และหลังจากนี้ มูลนิธิจะทำการส่งมอบเงินจำนวนนี้ไปยังแต่ละอำเภอ เพื่อกระจายต่อให้กับหมู่บ้านเป้าหมายต่อไป ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ต้องการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับหมู่บ้านที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ หรือขาดงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 644 หมู่บ้าน รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ 24 อำเภอ เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน กำกับ ดูแลให้คำแนะนำในการดำเนินงานแก่หมู่บ้านในพื้นที่

.

สำหรับงบประมาณที่จะมีการจัดสรรให้หมู่บ้านและที่ทำการอำเภอนั้น จากการตรวจสอบของ สถานีฝุ่น พบว่ามีการจัดสรรงบประมาณออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ส่วนที่จะมอบให้กับ 644 หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะได้รับงบประมาณหมู่บ้านละ 20,000 บาท โดยหมู่บ้านทั้งหมดที่ได้รับงบประมาณจะเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดป่าและมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านช่องทางต่างๆ ของทางราชการ

.

ทั้งนี้งบประมาณที่ทั้ง 644 หมู่บ้านได้รับ จะต้องมีการรายงานผลการปฏิบติงานกลับมายังอำเภอ เพื่อให้ทราบว่านำงบประมาณที่ได้รับไปใช้ทำอะไรบ้าง รวมทั้งเพื่อเป็นการยืนยันมีการนำงบประมาณไปใช้งานจริงตามที่เสนอมา

.

ส่วนงบประมาณที่จัดสรรให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ สำหรับการทำหน้าที่ประสานงานและกำกับดูแลหมู่บ้านอีกทอดหนึ่งนั้น มีการจัดสรรให้อำเภอละ 30,000 บาท โดยจังหวัดเชียงใหม่มี 24 อำเภอ ยกเว้นอำเภอสารภี ที่จะได้รับงบประมาณดังกล่าว ซึ่งหลังจากงบประมาณถูกส่งต่อจากมูลนิธิให้กับแต่ละอำเภอแล้ว ก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อไป นั่นคือการให้แต่ละหมู่บ้านได้ประสานขอนำงบประมาณที่ได้ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ของตนต่อไป

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →