ลำปางเผยพิกัด 10 จุดติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น – ล่าสุดส่งครบทุกที่แล้ว

วันนี้ (11 มี.ค. 2565) สถานีฝุ่น เปิดเผยความคืบหน้าการส่งมอบและติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ระบบเซ็นเซอร์ ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้กับ จ.ลำปาง จำนวน 10 เครื่อง ในรายการ “บ่ายโมงสถานีฝุ่น” โดยระบุจุดที่จะทำการติดตั้งใน 7 อำเภอ ได้แก่ เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา, ที่ว่าการอำเภอแม่พริก อ.แม่พริก, ที่ว่าการอำเภอเถิน อ.เถิน, ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม อ.แจ่ห่ม, เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ, อบต.ปงเตา อ.งาว, เทศบาลนครลำปาง (ห้าแยกหอนาฬิกา) อ.เมืองลำปาง และ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง ที่จะได้รับเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นจำนวน 3 เครื่อง

.


โดยจุดติดตั้งที่เทศบาลตำบลไหล่หิน ได้ทำการติดตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้ว ขณะที่จุดติดตั้งที่ว่าการอำเภอแม่พริก, ที่ว่าการอำเภอเถิน และที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม อยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตั้ง ด้านจุดติดตั้งที่เทศบาลตำบลวังเหนือ, อบต.ปงเตา และ เทศบาลนครลำปาง ได้รับเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นแล้ว ส่วนที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งได้รับเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นรวม 3 เครื่องนั้นกำลังรอการระบุจุดติดตั้ง

.

ที่ผ่านมาสำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ได้เริ่มส่งมอบเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ระบบเซ็นเซอร์ ที่ได้รับจาก ก.พ.ร.ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยตามแผนเดิมจะมอบเครื่องให้กับโรงพยาบาลอำเภอต่างๆ แต่จากการหารือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง พบว่าทางโรงพยาบาลไม่สะดวกในหลายด้าน จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นนำไปติดตั้ง ณ สถานที่ของหน่วยงานราชการแทน 

.

ด้านรายงานจากจังหวัดลำปางแจ้งว่า นายคมกฤช อารีย์เกิดเพียร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ได้นำเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ระบบเซ็นเซอร์ จำนวน 3 เครื่อง ส่งมอบให้กับเทศบาลเมืองเขลางค์นครลำปาง ซึ่งเป็นจุดติดตั้งจุดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว โดยทางเทศบาลจะนำไปติดตั้งในพื้นที่ 3 จุด ประกอบด้วย สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ต.ชมพู 1 เครื่อง ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท ซึ่งเป็นจุดที่ใกล้ดอยพระบาท 1 เครื่อง และชุมชนบ้านกาดใต้ ต.ปงแสนทอง 1 เครื่อง

.

.

.

สำหรับเหตุผลที่เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้รับเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ระบบเซ็นเซอร์ จำนวน 3 เครื่อง เป็นเพราะเทศบาลมีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณกว้าง และส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าล้อมรอบ การมีเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นในพื้นที่หลายจุดจะช่วยเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสุขภาพ และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งหากค่าฝุ่นเพิ่มสูงเกินมาตรฐาน

.

อนึ่ง ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ระบบเซ็นเซอร์ ที่จังหวัดลำปางไปแล้ว 3 จุด คือที่ ต.หลวงเหนือ อ.งาว, ต.สวนดอก อ.เมือง และ ต.ชมพู อ.เมือง จากนั้นได้รับการสนับสนุนจาก ก.พ.ร. อีก 10 เครื่องเพื่อให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดลำปาง ซึ่งเมื่อนับรวมทั้งหมดแล้ว จังหวัดลำปางจะมีเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นอยู่ที่ อ.เมือง 6 เครื่อง, อ.งาว 2 เครื่อง, อ.เกาะคา อ.แม่พริก อ.เถิน อ.แจ้ห่ม และ อ.วังเหนือ อำเภอละ 1 เครื่อง ส่วน อ.ห้างฉัตร อ.สบปราบ อ.เสริมงาม อ.แม่ทะ อ.เมืองปาน และ อ.แม่เมาะ ยังไม่มีเครื่องชนิดนี้ติดตั้งในพื้นที่

.

.

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันนี้ พบว่าเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ระบบเซ็นเซอร์ จำนวน 3 เครื่อง มีการเปิดใช้งานแล้ว ได้แก่จุดติดตั้งที่ว่าการอำเภอเถิน  จุดติดตั้งที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม และจุดติดตั้งเทศบาลนครลำปาง ส่วนจุดอื่นๆ ที่เหลือยังคงต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปว่าจะทำการติดตั้งแล้วเสร็จและเริ่มเปิดใช้งานได้เมื่อใด

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →