รอง ผวจ.เชียงใหม่ ประกาศห้ามเผาในป่าเด็ดขาด

การลงพื้นที่อำเภอเชียงดาวเพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ ของนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2565 ที่ผ่านมา นอกจากจะมีการกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฝ้าระวังการเกิดไฟป่าอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงแล้งจัดของทุกปี เนื่องจากไฟป่าอาจสร้างความเสียหายให้กับอำเภอเชียงดาว ซึ่งเป็นพื้นที่ชีวมณฑล 1 ใน 5 แห่งที่สำคัญของโลกแล้ว

.

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

.

นายวรวิทย์ยังระบุในการลงพื้นที่ครั้งนี้ด้วยว่า การเผาในเขตพื้นที่ป่าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ และป่าชุมชน ห้ามไม่ให้มีโดยเด็ดขาด ส่วนการเผาเศษวัสดุหรือการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรยังสามารถทำได้ แต่จะต้องทำการประสานงานกับผู้นำในท้องที่และลงทะเบียนแจ้งกับทางอำเภอ เพื่อขออนุญาตบริหารจัดการเชื้อเพลิงก่อนเท่านั้น

.

คำกล่าวของนายวรวิทย์ก่อให้เกิดข้อสงสัยตามมาว่า การประกาศห้ามเผาในเขตพื้นที่ป่าทุกประเภทของจังหวัดเชียงใหม่ หมายความว่าจะไม่ยอมให้มีการเผาใดๆ ก็ตามเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าใช่หรือไม่ และกรณีของการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังอนุญาตให้สามารถดำเนินการได้ จะรวมถึงที่ทำกินของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าด้วยหรือไม่

.

สถานีฝุ่น ได้ติดตามประเด็นดังกล่าว และนำเสนอผ่านรายการ บ่ายโมงสถานีฝุ่น เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2565 ที่ผ่านมา โดยจากการสอบถามไปยังทีมงานที่ติดตามนายวรวิทย์ไปที่อำเภอเชียงดาว เกี่ยวกับประเด็นการห้ามเผาในพื้นที่ป่าทุกประเภทของจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคำชี้แจงว่า กรณีการขอบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งให้งดดำเนินการทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์เป็นต้นมา ส่วนกรณีการขอบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ทางการเกษตรยังสามารถทำได้

.

ส่วนกรณีพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่า ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ คทช.ที่อยู่ในเขตป่าสงวน พื้นที่ทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติ ตามมาตรา 64 ของ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และพื้นที่ทำกินที่เข้าข่ายตามมาตรา 121 ของ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ทั้งหมดนี้ยังสามารถขอบริหารจัดการเชื้อเพลิงได้เช่นกัน โดยต้องยื่นคำขอให้ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับอำเภอเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

.

ทั้งนี้การจะอนุมัติให้บริการจัดการเชื้อเพลิงหรือไม่นั้น จะพิจารณาจากหลายปัจจัยประกอบกัน เช่นค่า PM2.5 ในพื้นที่ การระบายอากาศในช่วงเวลาที่จะดำเนินการ แผนการดูแลพื้นที่และการป้องกันไม่ให้เกิดไฟลุกลาม เป็นต้น โดยจะยึดแนวทางนี้เหมือนกันทั้งจังหวัด และถ้าหากคุณภาพอากาศในพื้นที่ไม่ดี เช่นที่ อ.แม่แจ่มที่มีค่า PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานจนถึงระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเนื่องหลายวันในช่วงที่ผ่านมา ก็จะไม่มีการอนุมัติให้ดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในทุกรณี


#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →