ไฟป่าแม่สะเรียง-สาละวิน ลามต่อเนื่อง

รายการบ่ายโมงสถานีฝุ่น ประจำวันที่ 5 เมษายน 2565 เผยแพร… Continue reading ไฟป่าแม่สะเรียง-สาละวิน ลามต่อเนื่อง

ไฟป่าสะเมิงซ้ำซาก! ลอบเผาต่อเนื่อง 10 วัน

รายการบ่ายโมงสถานีฝุ่น ประจำวันที่ 5 เมษายน 2565 รายงาน… Continue reading ไฟป่าสะเมิงซ้ำซาก! ลอบเผาต่อเนื่อง 10 วัน

สั่งสอบ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ จัดเลี้ยงแข่งกอล์ฟ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ข่าวสดออนไล… Continue reading สั่งสอบ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ จัดเลี้ยงแข่งกอล์ฟ

อนุฯ ชง คก.สวล.ยกมาตรฐาน PM2.5 หลังเครือข่าย ปชช.กดดันหนัก

คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เห็นชอบใ… Continue reading อนุฯ ชง คก.สวล.ยกมาตรฐาน PM2.5 หลังเครือข่าย ปชช.กดดันหนัก

คณะ สว. ลงพื้นที่ จ.น่าน รับฟังข้อมูลปัญหา PM2.5

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา พลเอกสกนธ์ สัจจานิต… Continue reading คณะ สว. ลงพื้นที่ จ.น่าน รับฟังข้อมูลปัญหา PM2.5

WHO เผย 99% ประชากรโลก หายใจอากาศคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) เปิด… Continue reading WHO เผย 99% ประชากรโลก หายใจอากาศคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน

ช่วงคุยเฟื่องเรื่องสภาลมหายใจ | ธุรกิจเชียงใหม่ เพื่ออากาศสะอาด | 5 เมษายน 2565

วิเคราะห์ | ปัญหาที่สะเมิง | 5 เมษายน 2565

ช่วงเล่าข่าว | บ่ายโมง สถานีฝุ่น | 5 เมษายน 2565