คณะ สว. ลงพื้นที่ จ.น่าน รับฟังข้อมูลปัญหา PM2.5

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ นายสมชาย หาญหิรัญ และพลตำรวจเอกชัชวาลลย์ สุขสมจิตร์ สมาชิกวุฒิสภา นำคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา ร่วมประชุมกับส่วนราชการจังหวัดน่าน เพื่อประสานความร่วมมือ รับฟังข้อมูล พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

.

.

การประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการลงพื้นที่จังหวัดน่านของสมาชิกวุฒิสภา ในระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน 2565 ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการบูรณาการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ PM2.5 ที่สมาชิกวุฒิสภาได้รับฟังการบรรยายสรุปและหารือในประเด็นดังกล่าวร่วมกับสภาลมหายใจน่าน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน และสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน

.

นายสำรวย ผัดผล จากเครือข่ายรักษ์อากาศน่าน กล่าวถึงการประชุมร่วมกับคณะสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ว่า เรื่องหลักๆ ที่ทางสภาลมหายใจน่านได้นำเสนอ คือการแนะนำสภาลมหายใจน่านให้สมาชิกวุฒิสภาได้ทราบว่าเป็นใครและมีโครงสร้างอย่างไร พร้อมทั้งได้นำเสนอเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการทำงานด้านปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและ PM2.5 ของจังหวัด ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาก็ได้แนะนำให้ทางจังหวัดดึงสภาลมหายใจน่านและเครือข่ายเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงาน

.

ด้านนายสมชาย หาญหิรัญ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้หารือกับทางสภาลมหายใจน่าน ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากความห่วงใยของภาคปนระชาชนในพื้นที่ต่อปัญหาฝุ่นควันไฟป่า และนำไปสู่การทำงานร่วมกับสภาลมหายใจจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ ที่ต่างก็ต้องเผชิญกับปัญหานี้มาอย่างยาวนานเช่นกัน โดยในประเด็นปัญหา PM2.5 ทางสมาชิกวุฒิสภาก็ได้พยายามผลักดันให้เรื่องอากาศสะอาดเกิดเป็นกฎหมายให้ได้ เพื่อช่วยให้ประชาขนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →