สภาลมหายใจภาคเหนือชี้รัฐถ่วงเวลา อนุ กก.มาตรฐานฝุ่นสวนมติ ครม.เฉย

วันนี้ (6 เมษายน 2565) สภาลมหายใจภาคเหนือ ได้เผยแพร่เอกสารแถลงข่าว เรื่องไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยชี้ว่าเป็นการทำงานที่ขัดแย้งกับมติ ครม. วาระแห่งชาติ และ เป็นการยื้อเวลา

.

.

โดยเนื้อหาในเอกสารระบุว่า ผลการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 มีมติที่สำคัญ คือ

.

1. เห็นชอบการปรับปรุงค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน (PM2.5) ทั้งแบบเฉลี่ยรายปี และแบบเฉลี่ย 24 ชม. ให้เป็นไปตามเป้าหมายระยะที่ 3 ขององค์การอนามัยโลก คือ ให้ปรับค่ามาตรฐานเฉลี่ยรายปี เป็นไม่เกิน 15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภายในปี 2565 และปรับค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เป็นไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภายในปี 2567

2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ จัดทำร่างประกาศค่ามาตรฐาน PM2.5 โดยให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดเงื่อนไขเวลาการบังคับใช้ค่ามาตรฐาน และให้นำเสนอร่างฯในการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งต่อไป

.

จากมติดังกล่าว เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือมีความเห็นว่า ขณะที่คำประกาศล่าสุดของพลเอกประยุทธฺ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านเฟซบุ๊ก ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ได้กล่าวถึง “ความมั่นคงทางสุขภาพ” ว่ารัฐบาลมีความเอาจริงเอาจัง และมีความพยายามที่จะให้ประชาชนมีความมั่นคงทางสุขภาพอย่างเร่งด่วน

.

แต่คณะอนุกรรมการฯ กลับมีที่ไม่สนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาล และไม่ได้แสดงถึงความเร่งรีบที่จะปกป้องสุขภาพของประชาชน โดยใช้สถานการณ์ที่ประชาชนไม่มีทางเลือกประกาศเลื่อนเวลาออกไป การที่มีมติกำหนดเวลาในปี 2565 ไม่มีหลักประกันใดๆ ว่ารัฐบาลจะไม่ขยายเวลาไปอีก และการให้จัดทำร่างประกาศค่ามาตรฐาน PM2.5 แล้วนำเสนอแก่คณะอนุกรรมการฯ อีกครั้งก็เป็นการยื้อเวลา ที่ไม่ได้กำหนดแน่นอนว่าเมื่อใดร่างจะแล้วเสร็จ และจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อใด

.

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจของรัฐบาล และยืนยันความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการผลักดันให้ประชาชนมี “ความมั่นคงทางสุขภาพ” เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ จึงขอให้รัฐบาลสั่งการให้คณะอนุกรรมการฯ กระทำการโดยเร่งด่วน ดังนี้

.

1. ประกาศปรับค่ามาตรฐานเฉลี่ยรายปี เป็นไม่เกิน 15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ประกาศใช้โดยเร็วที่สุด

2. ให้ยกเลิกมติที่ให้มีการจัดทำร่างประกาศค่ามาตรฐาน PM2.5 ใหม่ เพราะเป็นการยื้อเวลา และให้ใช้ร่างประกาศค่ามาตรฐานฉบับเดิมที่ได้มีไว้แล้ว


#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →