เชียงใหม่ตั้งเป้า เม.ย. คุม Hotspot ไม่เกิน 8-11 จุด/วัน

จังหวัดเชียงใหม่กำหนดให้การลดจุดคส่ามร้อนลงร้อยละ 85 เป็นเป้าหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าประจำเดือนเมษายน 2565 ที่ทุกๆ อำเภอจะต้องพยายามร่วมกันทำให้ได้ตามเป้าหมาย ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ่งให้หน่วยงานคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและอำเภอต่างๆ รับทราบ ในการประชุมครั้งล่าสุดในวันนี้ (7 เมษายน 2565)

.

.

.

โดยในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมได้แจ้งให้ทุกฝ่ายทรายถึงการกำหนดเป้าหมายของจังหวัดในเดือนเมษายน ที่ตั้งเป้าลดจุดความร้อนร้อยละ 85 ซึ่งจพมีการแบ่งออกแป็น 2 ช่วง คือ ช่วงวันที่ 8 -19 เมษายน ตั้งเป้าให้มีจุดความร้อนในจังหวัดไม่เกิน 125 จุด หรือไม่เกิน 11 จุดต่อวัน และช่วงวันที่ 20 – 30 เมษายน ตั้งเป้าให้มีจุดความร้อนในจังหวัดไม่เกิน 88 จุด หรือไม่เกิน 8 จุดต่อวัน

.

การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการปรับเปลี่ยนจากเดิม ที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีการประเมินสถานการณ์และกำหนดเป้าหมายในการทำงานเป็นรายสัปดาห์ แต่เนื่องจากสัปดาห์หน้าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงมีการกำหนดเป้าหมายการทำงานล่วงหน้าจนครบทั้งเดือนแทน

.

.

ขณะที่สถิติการบริหารจัดการเชื้อเพลิงของจังหวัดเชียงใหม่ในแอปพลิคชั่น FireD สำนักงานทรีพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ายังคงมีการดำเนินการตามปกติ หากมีการขอบริหารจัดการเชื้อเพลิงเข้ามา ให้แต่ละอำเภอพิจารณาตามกรอบที่วางไว้ โดยในปัจจุบันมีพื้นที่ที่ได้อนุมัติให้ดำเนินการไปแล้ว 238,647.9 ไร่ และมีพื้นที่ 47,268.9 ไร่ ที่ยังค้างอยู่ในระบบ ซึ่งมีทั้งพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการบริหารจัดการเชื้อเพลิง และพื้นที่ที่รอการอนุมัติอยู่ ซึ่งในส่วนนี้จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้

.

ทั้งนี้ที่ประชุมยังมีการสอบถามความคืบหน้าของแผนการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากในการประชุมก่อนหน้านี้เคยมีการหารือกันในประเด็นดังกล่าว โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) รายงานว่า กำลังรอหนังสือตอบรับจากกรมควบคุมมลพิษอยู่ เมื่อได้หนังสือมาแล้ว จะนำเรื่องเข้าหารือกับที่ประชุมอีกครั้งเพื่อสรุปเรื่องสถานที่ติดตั้ง ซึ่งเบื้องต้นที่ประชุมเคยหารือกันว่าจะเลือกอำเภอฮอดเป็นสถานที่ตั้ง แต่จะต้องลงรายละเอียดอีกครั้งว่าจุดใดจะมีความเหมาะสมกับการตั้งสถานีดังกล่าว

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ sss2-1024x222.png

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →