ส.ส.จักรพล ชี้ ไทยต้องเป็นผู้นำแก้หมอกควันข้ามแดน

นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม สมาขิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พะรรคเพื่อไทย กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนว่า ส่วนตัวเชื่อว่าปัญหาหมอกควันข้ามแดนเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นควันและ PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ และเมื่อดูจากสถิติการนำเข้าสินค้าเกษตร ทั้งที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย และ อ.แม่สอด จ.ตาก พบว่ามีปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก เช่นเดียวกับข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่พบว่ามีการทำเกษตรพันธสัญญา และปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดการเผาในพื้นที่และส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทย

.

.

สำกรับการแก้ไขปัญหา ในระยะสั้นขอเรียกร้องให้ภาครัฐยกระดับการพูดคุยในระดับอาเซียนให้จริงจังมากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันยังมีช่องวางในเรื่องสนธิสัญญาทางการค้า ที่ยังไม่ได้เข้มงวดในเรื่องแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรและมาตรการห้ามเผาอย่างชัดเจน โดยอาจจะใช้แนวทาง PPP หรือ Polluter Pay Principle ใครสร้างมลพิษต้องจ่าย เพื่อให้ภาคธุรกิจที่เป็นผู้ส่งเสริมการเพาะปลูกและรับซื้อผลผลิตต้องเข้ามารับผิดชอบผลที่เกิดจากการเผาเพื่อทำการเกษตรด้วย

.

นอกจากนี้ประเทศไทยต้องแสดงบทบาทให้มากขึ้นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะการนำเรื่องเข้าหารือในเวทีอาเซียน เพราะการมีบทบาทที่มากขึ้นจะทำให้ประเทศเพื่อนบ้านเห็นว่าเราเอาจริงเอาจังกับปัญหาดังกล่าว รวมทั้งนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนมากขึ้น ไม่ใช่แบบในปัจจุบันที่ไทยเราไม่ได้มีท่าทีอะไรที่เด่นชัด ทำให้เพื่อนบ้านไม่ค่อยตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาเท่าที่ควร

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ sss2-1024x222.png

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →